آقای رضا سلیمانی

کارشناس عمران

تلفن تماس:۰۹۱۵۱۱۱۲۶۳۷

پست الکترونیکی:soleimani_rez@yahoo.com

مشخصات:

آقای رضا سلیمانی متولد ۱۳۴۴ کارشناس عمران. فارغ التحصیل از دانشکده فنی مهندسی ،دانشگاه فردوسی مشهد۱۳۶۸

آخرین عنوان شغلی: سرپرست نظارت پروژه های گروه مهندسی باران

مدت تجربیات مرتبط : ۲۶ الی ۲۷ سال

مسلط به زبان انگلیسی و زبان آلمانی

عضویت در مجامع داخلی و بین المللی

عضو سازمان مهندسی استان خراسان رضوی

عضو انجمن بتن ایران

سایر مهارت ها:

تسلط بر نرم فزار های عمومی و نرم افزار های تخصصی ، نقشه برداری ، رسیدگی به صورت کارکردها و تعدیل براساس نظام نامه های معاونت برنامه ریزی  نظارت راهبردی ریاست جمهوری (سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق)

خلاصه ی تجربیات حرفه ای :

از سال ۶۹ تا ۷۰ در معاونت عمرانی استانداری سیستان و بلوچستان در پروژه ی طرح مازل مسکونی و جاده مرزی در منطقه بلوچستان در سمت ناظر فنی.

از سال ۷۱ تا ۷۲ در شرکت کار و راه در پروژه ی طرح احداث کارخانه ی ایران کشمیر با زیر بنای ۴۳۰۰۰ متر مربع در سمت سرپرست کارگاه.

در سال ۷۲ در شرکت کار و راه در پروژه ی طرح احداث شبکه ی فاضلاب شهرک ۷۶ هکتاری شمال نیشابور در سمت سرپرست کارگاه.

از سال ۷۲ تا ۷۴ در شرکت کار و راه در پروژه ی طرح و احداث بلوار های حرعاملی و وحدت مشهد در سمت سرپرست کارگاه.

از سال ۷۴ تا ۷۵ در شرکت فهندژ در پروژه ی طرح احداث دانشگاه مهندسی مشهد و دانشکده ی کشاورزی شیروان با ۴۸۰۰۰ متر مربع زیر بنا در سمت سرپرست کارگاه.

از ساال ۷۶ تا۸۰ در شرکت آرا بتن توس در پروژه ی طرح احداث منازل سازمانی بانک سپه فریمان در سمت مدیرعامل.

از سال ۷۶ تا ۸۰ در شرکت آرا بتن توس در پروژه ی طرح احداث بانک کشاورزی و نهبندان در سمت مدیر عامل.

از سال ۸۰ تا ۸۱ در شرکت مهندسین مشاورتهران برکلی در پروژه ی طرح احداث سایت جانبی پایانه مشهد با بیش از ۴۳ هکتار مساحت در سمت سرپرست نظارت.

از سال ۸۱ تا ۸۳ در شرکت تحکیم سازان طوس در پروژه ی احداث منازل ویلایی و مجتمع فرهنگی تفریحی شهرداری مشهد در شهر عباس آباد (تنکابن) با زیر بناس ۶۰۰۰ متر مربع. در سمت سرپرست کارگاه.

از سال ۸۳ تا ۸۴ در شرکت تحکیم سازان طوس در پروژه ی طرح احداث مجتمع تعمیرگاهی سازمان ۲( سازمان میادین) با زیربنای ۲۸۰۰۰ متر مربع.در سمت سرپرست کارگاه.

از سال ۸۴ تا ۸۵ در شرکت مهندسین مشاور طوس آب در پروژه ی طرح احداث شبکه ی فاضلاب و تصفیه خانه فاضلاب کاشان در سمت مدیر اجرایی.

از سال ۸۵ تا ۸۷ در شرکت مهندسین مشاور طوس آب در پروژه ی طرح های فاضلاب استان فارس (تصفیه خانه های فاضلاب اقلید، نورآباد و استهبان) در سمت مدیر اجرایی.

از سال ۸۷ تا ۸۸ در شرکت مهندسین مشاور طوس آب در پروژه ی طرح جمع آوری و دفع آب های سطحی مشهد در سمت مدیر اجرایی.

از سال ۸۹ تا ۹۰ در شرکت مهندسین مشاور راژان تدبیر در پروژه ی طرح احداث برج تجاری – اداری مرمر مشهد با زیر بنای بیش از ۵۵۰۰۰ متر مربع.در سمت سرپرست نظارت.

از سال ۹۱ تا ۹۲ در شرکت ستاره های تابناک هشتم توس در پروژه ی مشهدمال با زیر بنای ۶۳۰۰۰۰هزارمترمربع در سمت مدیرمطالعات و طراحی.

در سال ۹۲ در شرکت مهندسین مشاور آتک در پروژه ی مشهد مال با زیر بنای ۶۳۰۰۰ متر مربع در سمت سرپرست نظارت.

در سال ۹۳ در گروه مهندسی باران در تمامی پروژه های باران در سمت مدیر فنی و مهندسی.

از سال ۹۳ تا ۹۴ در گروه مهندسی باران – مشاور رسپینا در تمامی پروژه های باران در سمت سرپرست نظارت.