آقای علی اکبر قانع

کارشناس صنایع

کارشناس ارشد مدیریت

مشخصات :

علی اکبر قانع متولد  ۵۲/۸/۲۶ کارشناس صنایع و کارشناس ارشد مدیریت. فرزند محمد. به شماره شناسنامه ۶۵۱ و     کد ملی ۱۲۶۱۸۱۶۲۱۸ و شماره پرسنلی ۸۲۰۶٫

نشانی : کاشان -بلوار دانش- خیابان استاندارد-کلام یک . تلفن ثابت : ۰۳۱۵۵۵۴۴۲۱۴ – تلفن همراه : ۰۹۱۳۱۶۳۳۹۷۰

سوابق تحصیلی :

کارشناسی مهندسی صنایع ، گرایش برنامه ریزی و تحلیل سیستم ها در دانشگاه آزاد نراق ، سال اخذ مدرک : ۱۳۷۵

کارشناس ارشد مدیریت ، گرایش فناوری اطلاعات در دانشگاه شهید بهشتی تهران ، سال اخذ مدرک : ۱۳۹۳ 

سوابق شغلی :

کارشناس تحقیقات و مسئول دفتر کیفیت در آبفای کاشان در واحد معاونت و برنامه ریزی از سال ۷۶ تا ۷۹ به مدت ۴۸ ماه.

نماینده مدیریت در امور کیفیت در آبفای کاشان در سمت مدیر عامل از سال ۷۹ تا ۸۴ به مدت ۶۰ ماه.

رئیس گروه تشکیلات و منابع انسانی در آبفای کاشان در واحد معاونت برنامه ریزی از سال ۸۰ تا ۸۳ به مدت ۴۸ ماه.

مدیر دفتر کیفیت و بهره وری در آبفای کاشان در واحد معاونت برنامه ریزی از سال ۸۳ تا ۸۴ به مدت ۲۴ ماه.

سرپرست معاونت برنامه ریزی و بهبود مدیریت در آبفای کاشان در سمت مدیرعامل از سال ۷۹ تا ۸۰ به مدت ۲۴ ماه.

مدیرکارخانه شرکت گاز لوله از سال ۸۴ تا ۸۵ به مدت ۷ ماه.

مدیر امور آبفای شهرستان آران و بیدگل در آبفای کاشان در سمت مدیرعامل از سال ۸۵ تا ۹۰ به مدت ۶۵ ماه.

معاون خدمات مشترکین و درآمد در آبفای کاشان در سمت مدیرعامل از سال ۹۰ تا ۹۳ به مدت ۲۸ ماه.

معاون برنامه ریزی و منابع انسانی در آبفای کاشان در سمت مدیرعامل از سال ۹۳ تا کنون.

 تشویقات :

عنوان کارشناس نمونه ی کشور از طرف رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل آبفای کاشان در سال۸۱٫

عنوان مدیر نمونه ی کشوری از طرف رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت مهندسی آبفای کشور در مهرماه ۸۷٫

ارائه مقاله برتر در هفتمین همایش مدیران اموراز طرف رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت مهندسی آبفای کشور در دیماه ۸۶٫

تالیف ، ترجمه و مقاله :

نگهداری و تعمیرات از حقیقت تا واقعیت سال ۸۶ ، نحوه ی انتشار : همایش مدیران آب و فاضلاب شهری.

مدل دو حلقه ای بهبود IDLM سال ۸۳ ، نحوه ی انتشار : کنفرانس مدیران کیفیت.

مدل دو حلقه ای بهبود IDLM سال۸۸ ، نحوه ی انتشار : جشنواره پژوهش و فناوری صنعت آب و فاضلاب.

بررسی موفقیتها و عدم موفقیتها ی فناوری اطلاعات در سازمان های ایرانی سال ۹۲ ، نحوه ی انتشار : تحقیق دانشگاهی.

کسب و کار الکترونیکی در شرکت آب و اضلاب  مورد کاوی دفاتر پیشخوان سال ۹۳ ، نحوه ی انتشار : تحقیق دانشگاهی.

ارزیابی مدیریت دانش در شرکت آب و فاضلاب کاشان براساس مدل بکوویتزو ویلیامز سال ۹۳ ، نحوه ی انتشار : Academy of Business & Scientific Research(ABSR)

یکپارچگی مدل G2C با CRM در دستگاه های خدماتی کشور سال ۹۴، نحوه ی انتشار : کنفرانس بین المللی اقتصاد و مهندسی صنایع.

با اعتدال مدیریت کنیم سال ۹۴ ، نحوه ی انتشار : شهراب شماره ۵۵۰ و پذیرفته شده در کنگره سراسری تحول و نوآوری در علوم انسانی.

اهم دستاوردها :

اجرای طرح تله متری برای کلیه چاه ها  ، ایستگاه های پمپاژ و مخازن در شهر آران و بیدگل.

استقرار سیستم مکانیزه نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه در آبفای آران وبیدگل.

GIS READY  نقشه های شبکه شهر آران و بیدگل.

نصب فلومتر های مغناطیسی در کلیه مبادی ورودی شبکه شهر آران و بیدگل.

اخذ مجوز تبصره ی سه از شورای اسلامی کلیه ی شهر های تحت پوشش.

مبادله ی تفاهمنامه با کلیه ی دفاتر پیشخوان در سطح شهرستان های کاشان و آران و بیدگل و واگذاری کلیه خدمات فروش و پس از فروش.

مبادله ی تفاهمنامه با سازمان نظام مهندسی جهت بازرسی تاسیسات داخلی آب و فاضلاب.

استقرار سامانه ی پیامکی پیام آب (SMS SERVER)

تغییر در ساختار قرارداد قرائت کنتور و وصول مطالبات با هدف افزایش اثر بخشی عملیات قرائت و وصول.

تدوین و ابلاغ دستورالعمل های ساختاری حوزه ی مشترکین.

تدوین نظام ارزیابی عملکرد مامورین قرائت و وصول مطالبات با هدف ارتقا بهره وری.

تدوین و پیاده سازی نظام جامع ارزیابی عملکرد کارکنان.